Tag Archives: Soi cầu

Soi cầu bắt lô rơi ko ra trong 7 ngày

mang phương pháp này, bạn cần đầu tư nhiều thơi gian hơn 1 chút. Hãy theo dõi 1 con lô giả dụ thấy trong 1 tuần liên tục không thấy nó ra tì ngày thứ 8, 9, 10 bạn hãy liên tục chốt con này có nhà dòng. cách thức này đã được kiểm chứng là hiệu quả tới 80%. Ví dụ: từ ngày 21/03 tới ngày 28/03 ko ra lô rơi tư flô và lô rơi trong khoảng đề của bất cứ con nào, tới ngày 29/03 đánh đảm […]

error: Your IP has sent to Police !!